DE EN

k navigaci


Štíhlá výroba a její metody

Štíhlá výroba či Lean Manufacturing je moderní pojetí výroby v různých odvětvích. Spíše než pracovní postup je to manažerská filozofie. Jde především o eliminaci těch částí procesu, které je možné odstranit, aby konečná cena pro zákazníka byla co nejnižší a aby neplatil za zbytečné položky, ať už časové, či materiálové.

Naše firma se zaměřuje na dodržování zásad štíhlé výroby a nabízí i Vám využit tuto možnost v oblasti Vašeho podnikání. Náš flexibilní trubkový stavebnicový systém a systémy pro interní logistiku slouží jako nástroj k plánování, řízení a optimalizaci výrobních procesů, stejně jako k zavedení principů štíhlé výroby.

V každé firmě probíhá několik procesů, některé jsou nezbytné a některé jsou navíc – nepřinášejí žádný užitek. Nicméně i za ty často zákazník zaplatí. Zbytečné procesy se zjednodušeně nazývají plýtváním. Jestliže chce manažer firmy pomalými, ale účelnými a trvalými kroky zapracovat na její prosperitě, je vhodné začít postupným odstraňováním plýtvání.

Plýtvání popsal Taiichi Óno a rozdělil je do sedmi skupin:

Velké zásoby

Firmy skladují větší množství materiálu, polotovarů či hotových výrobků než je třeba. Tento materiál má potom vysoké požadavky na prostor, vše musí být někde uskladněno. Také pravidelně kontrolováno, případně udržováno v potřebné kvalitě, tudíž jsou zaměstnáni další lidé navíc, nebo tato činnost ubírá čas stávajícím zaměstnancům, kteří by se mohli věnovat něčemu jinému. Jednou ze zásad štíhlé výroby je dělat jen takové zásoby, jaké se s jistotou spotřebují v daném časovém horizontu. Zásoby materiálu u montážních pracovišť můžete optimalizovat např. použitím trubkových spádových regálů na míru.

Čekání

Nevznikají zbytečné prostoje mezi jednotlivými částmi procesu? Zaměstnanci často čekají na práci, na dodání materiálu, na opravu strojů. Cokoliv, co brzdí pracovní proces tak, že není možné v něm pokračovat, je třeba odstranit. Principem štíhlé výroby je eliminovat čekací doby na minimum. Sestavením výrobní linky či montážních stolů z trubkového systému do efektivního tvaru můžete čekání minimalizovat. Stejně tak použitím našich logistických vláčků můžete zásobovat výrobu potřebným materiálem právě včas - just in time.

Nadbytečná výroba

Často se vyrábí zboží, které nemá odběratele, nebo ne alespoň v dohledné době. Říká se, že se vyrábí na sklad. Působením času ale vzniká situace, že o neodebrané zboží již nebude z různých důvodů zájem. Zboží vyjde z módy, jsou vynalezeny mnohem lepší metody. Zboží se také vlivem času znehodocuje samo o sobě (u potravin prošlá trvanlivost, u kovových materiálů koroze...). Nakonec se musí zboží zlikvidovat a tím se plýtvá nejen materiálem, ale i prostorem a pracovní silou.

Kontrola kvality

Kontrola kvality se kontroluje až na konci procesu, kdy jsou k tomu potřeba speciální zaměstnanci. Podle zásad štíhlé výroby je lepší, aby byla kontrola kvality zabudována přímo do procesu. Mohou se zavčas odhalit nějaké nedostatky, které je levnější odstranit hned, než kdyby se musel likvidovat konečný výrobek.

Opravy a přepracování

Výroba nekvalitního zboží a zmetků spotřebovává zbytečné finance hned v několika oblastech. Znehodnocení materiálu, čas zaměstnanců a prostoru, náklady na odstranění vady, případně na zlikvidování špatného výrobku, to vše metody štíhlé výroby ohrožuje. Navíc, pokud se špatný výrobek dostane k zákazníkovi, má to další dopad na opakovanou dopravu zboží, případně na následnou nedůvěru klienta, která je mnohdy k nezaplacení.

Neefektivní pohyby a manipulace

Lean Manufacturing doporučuje odstranit zbytečné pohyby pracovníků. Neztrácí zaměstnanci příliš mnoho času zbytečným přecházením z jednoho místa na druhé? Není možné rozmístit jednotlivé součásti pracovní linky tak, aby na sebe práce lépe navazovala? Při zavádění štíhlé výroby se ptáme, které pohyby je možno odstranit. Navrhneme Vám pracoviště či celé výrobní linky s ohledem na ergonomii Vašich pracovníků. Jednotlivá pracoviště můžeme propojit spádovými dopravníky, aby pracovníci nemuseli přecházet.

Zbytečná manipulace s materiálem

Zbytečná manipulace s materiálem a se zbožím, převážení výrobků z jednoho místa na druhé, přesunování z jednoho skladu do druhého, to vše spotřebovává opět prostor i čas, vznikají také zbytečné náklady na dopravu. Na sklad se přiváží více materiálu, než je firma schopna zpracovat.

Nevyužitá kreativita pracovníků

Zaměstnanci podílející se přímo na výrobě, tj. ti, kteří stojí u výrobních linek, často mohou mít nápad na zlepšení, jež by omezilo plýtvání. Lean Management doporučuje podpořit pracovníky v tom, aby se netajili svými nápady, kterými se následně vedení bude zabývat. Náš trubkový systém je v principu podobný dětské stavebnici merkur, se kterou si rádi hrají i dospělí. Dejte Vašim zaměstnancům možnost si hrát a postavit si svoje pracoviště podle svých potřeb. Práce jim poté půjde lépe od ruky a bude efektivnější.

Napište nám

Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se produktů neváhejte nás kontaktovat - rádi Vám poradíme


Katalog ke stažení ZDARMA

POLITIKA KVALITY


Menu


Sídlo společnosti

Najdete nás na nové adrese: Dřevařská 13, Boskovice

více informací

Montážní pracoviště

V oblasti montážních pracovišť Vám nabízíme naše zařízení s odpovídajícím příslušenstvím a vším potřebným pro optimální řešení ergonomie.

Hliníkový systém

Přejete si montážní stoly či regály z hliníku?
Pak jsou trubkové i čtyřhranné hliníkové profily Beewatec správnou volbou.

více informací

Trubkový systém

Flexibilní stavebnice, spádové regály, transportní vozíky, dopravníky, montážní stoly, ale i celé výrobní linky.

Logistika

Efektivní přesuny materiálu v rámci výrobního závodu umožňuje náš logistický koncept Automaticky řízených vozíků AGV a FTS.

Dílenské vybavení

Kvalitní vybavení dílny usnadňuje práci a pomůže udržet pořádek na pracovišti.

1 2 3 4 5 6


BEEWATEC - procesy spojené s flexibilitou

BEEWATEC s.r.o. nabízí flexibilní trubkový stavebnicový systém, který slouží k optimalizaci výrobních procesů, zavedení principů FIFO, Kanban, Kaizen a Lean Manufacturing. Umožňuje snadné sestavení konstrukcí jako jsou kanbanové, spádové regály, transportní vozíky, gravitační dopravníky, pracovní a montážní stoly, ale i celé výrobní linky. více informací