DE EN

k navigaci


GDPR - pro uchazeče

Informace o ochraně osobních údajů pro uchazeče

podle Čl. 13 a Čl.14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR

Ochrana dat je pro nás velmi důležitá. Níže Vás informujeme, jak zpracováváme Vaše data a jaká práva Vám náleží.

1.    Kdo je zodpovědný za zpracování údajů a na koho se můžete obrátit?

BEEWATEC s.r.o.

Dřevařská 2525/13

680 01 Boskovice

IČO: 292 06 367, zapsaná v OR KS Brno, oddíl C, vložka 65355

 2.    Kontaktní údaje pracovníka odpovědného za ochranu dat

spravceGDPR@beewatec.cz

3.    Účely zpracování a právní základ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), Zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími příslušnými předpisy o ochraně údajů. V našich smluvních dokumentech, formulářích, prohlášeních o souhlasu a dalších Vám poskytnutých informací (například na webové stránce nebo v podmínkách) naleznete další podrobnosti a dodatky ke zpracování.

3.1.  Souhlas (Čl. 6 odst. 1 písmeno a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, příslušný souhlas je právním základem pro zpracování těch dat, která jsou v něm uvedena. Svůj souhlas můžete odvolat kdykoliv s účinkem do budoucna.

3.2.  Splnění smluvních povinností (Čl. 6 odst. 1 písmeno b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely postupu projednávání žádostí. Zpracování lze provádět také elektronicky. To platí zejména v případě, že dokumenty podáváte elektronickou cestou, například elektronickou poštou nebo prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách.

3.3.  Splnění právních povinností (Čl. 6 odst. 1 c Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Zpracováváme Vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění právních povinností.

3.4.  Oprávněný zájem nás nebo třetích stran (Čl. 6 odst. 1 f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Vaše osobní údaje můžeme také použít na základě uvážení k tomu, abychom zajistili legitimní zájem nás nebo třetích stran. To probíhá za následujícími účely:

 • pro získání informací a pro výměnu dat s úvěrovými institucemi, pokud to přesahuje naše ekonomické riziko.
 • pro omezené uchovávání Vašich dat, pokud odstranění kvůli zvláštní povaze uchovávání není možné nebo je možné jen s nepřiměřenou námahou.
 • pro statistickou analýzu nebo analýzu trhu.
 • pro zajištění a uplatňování našeho domácího práva prostřednictvím vhodných opatření (např. video sledování).

4.    Kategorie osobních údaj, které zpracováváme

Zpracovávají se následující data:

 • Příjmení, křestní jméno
 • Kontaktní údaje (jako např. e-mailová adresa, adresa, č. telefonu)
 • Kompletní dokumenty výběrového řízení (například životopis, certifikáty, reference)

5.    Kdo dostane Vaše data?

Zveřejňujeme Vaše osobní údaje v rámci naší společnosti a dále na ta oddělení, která potřebují tato data k plnění smluvních a právních závazků nebo k realizaci našich oprávněných zájmů.

6.    Postoupení Vašich údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Zpracování údajů mimo EU nebo EHP se neuskuteční.

7.    Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Pokud osoba odpovědná za zpracování uzavře se žadatelem pracovní smlouvu, budou předané údaje pro účely uzavření pracovního poměru uchovávány v souladu s právními předpisy. Není-li u zaměstnavatele uzavřena pracovní smlouva s kandidátem, doklady o přihlášce budou automaticky vymazány šest měsíců poté, co bylo rozhodnutí o zamítnutí oznámeno, pokud vyloučení nebrání jiným oprávněným zájmům správce. Jiné oprávněné zájmy v tomto smyslu jsou například důkazní břemeno v rámci řízení podle všeobecného zákona o rovném zacházení.

8.    Do jaké míry existuje automatické rozhodování v jednotlivých případech (včetně profilování)?

Nepoužíváme čistě automatizované rozhodovací postupy podle článku 22 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Použijeme-li tyto postupy v jednotlivých případech, budeme o tom informovat zvlášť, pokud to vyžaduje zákon.

9.    Vaše práva na ochranu osobních údajů

Máte právo:

 • na informace podle Čl. 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 • právo na opravení podle Čl. 16 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 • právo na vymazání podle Čl. 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování podle Čl. 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů z Čl. 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
 • právo na odvolání u dozorčích orgánů pro ochranu údajů podle Čl. 77 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

V podstatě existuje podle článku 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů u nás. Toto právo na námitku však platí pouze v případě velmi zvláštních okolností Vaší osobní situace, kdy práva naší společnosti mohou být v rozporu s Vaším právem námitky. Pokud si přejete uplatnit některá z těchto práv, obraťte se na našeho pracovníka odpovědného za ochranu dat (spravceGDPR@beewatec.cz).

10. Rozsah Vašich povinností poskytnout nám Vaše údaje

Je třeba poskytnout pouze údaje, které jsou požadovány pro proces přijímacího řízení. Bez těchto informací nebudeme s Vámi obecně schopni uzavřít pracovní smlouvu. Pokud od Vás budeme požadovat navíc nějaké údaje, budete zvlášť informován o dobrovolnosti těchto informací.

11. Informace o Vašem právu vznést námitky Čl. 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Vždy máte právo na námitku proti zpracování Vašich dat získaných na základě Čl. 6 odst. 1 f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zpracování dat na základě zvážení zájmů) nebo Čl. 6 odst. 1 e Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zpracování dat na základě veřejného zájmu), vznést námitku, pokud existují důvody pro to vyplývající z Vaší konkrétní situace.

Námitku lze podat neformálně na adresu uvedenou v bodě 1.

12. Vaše právo podat opravný prostředek u příslušného dozorčího orgánu

Máte právo podat opravný prostředek u orgánu dozoru na ochranu údajů (Čl. 77 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Pro nás příslušný dozorčí orgán je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna)

Fax: +420 234 665 444

WWW: https://www.uoou.cz

E-mail: posta@uoou.cz

Napište nám

Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se produktů neváhejte nás kontaktovat - rádi Vám poradíme


Katalog ke stažení ZDARMA

POLITIKA KVALITY


Menu


Sídlo společnosti

Najdete nás na nové adrese: Dřevařská 13, Boskovice

více informací

Montážní pracoviště

V oblasti montážních pracovišť Vám nabízíme naše zařízení s odpovídajícím příslušenstvím a vším potřebným pro optimální řešení ergonomie.

Hliníkový systém

Přejete si montážní stoly či regály z hliníku?
Pak jsou trubkové i čtyřhranné hliníkové profily Beewatec správnou volbou.

více informací

Trubkový systém

Flexibilní stavebnice, spádové regály, transportní vozíky, dopravníky, montážní stoly, ale i celé výrobní linky.

Logistika

Efektivní přesuny materiálu v rámci výrobního závodu umožňuje náš logistický koncept Automaticky řízených vozíků AGV a FTS.

Dílenské vybavení

Kvalitní vybavení dílny usnadňuje práci a pomůže udržet pořádek na pracovišti.

1 2 3 4 5 6


BEEWATEC - procesy spojené s flexibilitou

BEEWATEC s.r.o. nabízí flexibilní trubkový stavebnicový systém, který slouží k optimalizaci výrobních procesů, zavedení principů FIFO, Kanban, Kaizen a Lean Manufacturing. Umožňuje snadné sestavení konstrukcí jako jsou kanbanové, spádové regály, transportní vozíky, gravitační dopravníky, pracovní a montážní stoly, ale i celé výrobní linky. více informací